Julkaisut mediassa

Yhteiskehittäminen tiedolla johtamisen näkökulmasta

Krista totesi, että yhteiskehittäminen ja muotoilu kuuluvat saumattomasti yhteen. Oman yhteiskehittämisen matkansa hän aloitti lähtiessään Cambridgen yliopistoon tekemään väitöskirjaa yhteiskehittämisestä.

Yhteiskehittäminen digitaalisena aikana

Jokaisessa työyhteisössä tehdään yhdessä asioita muiden ihmisten kanssa, se on aika normaali tilanne meille kaikille. Asiantuntijat muodostavat tiimejä ja yksin tekevät jakavat ja saavat tietoa verkostomaisemmin, erilaisissa kohtaamisissa ja tapaamisissa. Me kaikki siis jollain tasolla kehitämme yhdessä asioita työssämme. Miksi siis kiinnittää huomioita yhteiskehittämiseen? Miksi siihen kannattaa kiinnittää huomiota ja yhteiskehittää suunnitelmallisemmin?

Sisäisestä palveluprosessien rakentamisesta asiakkaan kanssa yhdessä kuvattuihin palvelupolkuihin

Monille organisaatioille palveluprosessien rakentaminen on tuttua toimintaa, mutta usein niiden rakentaminen pohjautuu organisaatioiden sisäisten toimijoiden ja asiantuntijoiden näkemykselle palveluiden tuottamisesta.

Co-creation requires business executives to let go of their expert mindsets and think of customers as resources

If you plan on throwing the post-it notes away right after a workshop, don’t even bother organizing one, says Vision Factory’s founder, consultant Krista Keränen. The worst mistake a company can make is to consider itself customer-oriented, if it never listens to its customers’ opinions.

Blogi

Käytännössä opittuja asioita kehittämisestä

Käytännössä opittuja asioita kehittämisestä

Muotoiluajattelu ja yhteiskehittäminen mahdollistavat uudenlaisen kilpailukykyisemmän liiketoiminnan rakentamisen. Kun sidosryhmiä osallistetaan liiketoiminnan kehittämiseen, saadaan esille paljon hiljaista tietoa, jota on haasteellista kerätä muulla tavalla.  Hiljainen tieto puolestaan auttaa tekemään nopeampia ja parempia päätöksiä sekä tuo uudenlaista ketteryyttä organisaation toimintaan.
Rakastu asiakkaasi tarpeisiin – älä omiin tuotteisiin

Rakastu asiakkaasi tarpeisiin - älä omiin tuotteisiin

Muotoiluajattelu ja yhteiskehittäminen mahdollistavat uudenlaisen kilpailukykyisemmän liiketoiminnan rakentamisen. Kun sidosryhmiä osallistetaan liiketoiminnan kehittämiseen, saadaan esille paljon hiljaista tietoa, jota on haasteellista kerätä muulla tavalla.  Hiljainen tieto puolestaan auttaa tekemään nopeampia ja parempia päätöksiä sekä tuo uudenlaista ketteryttä organisaation toimintaan.
Yhteiskehittämisen Strategia

Avoin innovaatio ja yhteiskehittäminen

Monet organisaatiot ovat huomanneet, että avoimen innovaation ja yhteiskehittämisen toimintatavat tehostavat innovaatiotoimintaa. Lisäksi markkinoille on tullut digitaalisia yhteiskehittämisen työkaluja, joiden avulla on helppo osallistaa suurempiakin joukkoja uusien palveluiden/tuotteiden kehittämiseen.

Vlogi

Ota yhteyttä