JULKAISUT MEDIASSA

… meistä muualla, blogit ja videot – tutustu sisältöön.

Tarinoita ja videoita

Yhteiskehittämisestä | Muotoiluajattelusta | Innovaatio-osaamisesta | Palvelumuotoilusta | Pelillistämisestä

Sisäisestä palveluprosessien rakentamisesta asiakkaan kanssa yhdessä kuvattuihin palvelupolkuihin

Julkaisija: Eventium

Monille organisaatioille palveluprosessien rakentaminen on tuttua toimintaa, mutta usein niiden rakentaminen pohjautuu organisaatioiden sisäisten toimijoiden ja asiantuntijoiden näkemykselle palveluiden tuottamisesta.

Co-creation requires business executives to let go of their expert mindsets and think of customers as resources

Julkaisija: Helsinki Smart Region

If you plan on throwing the post-it notes away right after a workshop, don’t even bother organizing one, says Vision Factory’s founder, consultant Krista Keränen. The worst mistake a company can make is to consider itself customer-oriented, if it never listens to its customers’ opinions.

Yhteiskehittäminen tiedolla johtamisen näkökulmasta

Kirjoittaja: Virpi Pekkinen-Einola, Julkaisija: Tietojohtaminen ry

Krista totesi, että yhteiskehittäminen ja muotoilu kuuluvat saumattomasti yhteen. Oman yhteiskehittämisen
matkansa hän aloitti lähtiessään Cambridgen yliopistoon tekemään väitöskirjaa yhteiskehittämisestä.

Hyvän liiketoimintasuunnitelman rakenne

Julkaisija: OnnistuYrittäjänä.fi

Liiketoimintasuunnitelma on yrittäjän keino hahmottaa yrityksensä mahdollisuudet, tavoitteet ja rajoitteet. Perinteisestä liiketoimintasuunnitelmasta kuitenkin usein unohtuu tärkeä ulottuvuus, eli pyrkimys syvälliseen asiakasymmärrykseen. Miksi palvelumuotoilu on tärkeää huomioida myös liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä?

Rakastu asiakkaasi tarpeisiin – älä omiin tuotteisiin

Kirjoittaja: Krista Keränen

Muotoiluajattelu ja yhteiskehittäminen mahdollistavat uudenlaisen kilpailukykyisemmän liiketoiminnan rakentamisen. Kun sidosryhmiä osallistetaan liiketoiminnan kehittämiseen, saadaan esille paljon hiljaista tietoa, jota on haasteellista kerätä muulla tavalla.  Hiljainen tieto puolestaan auttaa tekemään nopeampia ja parempia päätöksiä sekä tuo uudenlaista ketteryttä organisaation toimintaan.

Avoin innovaatio ja yhteiskehittäminen

Kirjoittaja: Krista Keränen

Monet organisaatiot ovat huomanneet, että avoimen innovaation ja yhteiskehittämisen toimintatavat tehostavat innovaatiotoimintaa. Lisäksi markkinoille on tullut digitaalisia yhteiskehittämisen työkaluja, joiden avulla on helppo osallistaa suurempiakin joukkoja uusien palveluiden/tuotteiden kehittämiseen.

VAPAAN SIVISTYSTYÖN VIESTINTÄKOULUTUS – OPPIJAN PALVELUPOLUN RAKENTAMINEN

Introduction to Anne´s & Krista´s Get Together      

About co creation –> Anne´s & Krista´s Get Together

What does service design got to do with it? –> Anne´s & Krista´s Get Together

What is Storification? –> Anne´s & Krista´s Get Together

Gamification and storification like sisters? –> Anne´s & Krista´s Get Together

Vision Factoryn Verkkokauppa

Tilaa Uutiskirje

Saat viimeisimmät uutiset.

Kiitos - Tilaus Onnistui!

Pin It on Pinterest

Share This